Povezave

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije


Uradna spletna stran Evropske unije

Zgodovinski razvoj Evropske unije  

 

Evropska leta

 

EU Whoiswho  

 

EuTube 


O programih Jean Monnet
Kdo je bil Jean Monnet? 

Evropski parlament v Sloveniji
Evropska komisija v Sloveniji

 

Publikacije Urada Vlade RS za komuniciranje - Publikacije informativno izobraževalnega značaja o različnih evropskih temah

 

Evropski varuh človekovih pravic   

 

EUPORTAL.SI

 

MVA: Mladi v akciji

MVA - Informativna zloženka

 

Evropa za državljane  

Predstavitev Evropske državljanske pobude  

 

Eurydice Network

 

Eurodesk Slovenija

 

EU Bookshop

 

EURAXESS - Raziskovalci v gibanju  

 

Obzorje 2020 Grand Challenges - osnutki delovnih programov 2014-2015

(razmislek o evropski dodani vrednosti, multidisciplinarnem pristopu) 

 

Poročilo Znanstvenega sveta za družboslovne in humanistične vede Science Europe (Nov. 2013)

 

Poročilo LERU - League of European Research Universities (Sept. 2013)     

 

Eurypedia - The European Encyclopedia on National Educational Systems

 

Evropsko mladinsko tekmovanje za nagrado Karla Velikega  

 

ESCO - Evropska klasifikacija spretnosti/kompetenc, kvalifikacij in poklicev

ESCO - Informativna zloženka   

 

Mi, državljani EU - publikacija   

 

Youthpass

 

Quality Jobs for Young People - publikacija

 

Entrepreneurship Education at School in Europe (March 2012)

 

Evropsko leto razvoja 2015 - "Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost"

 

European Convention on Human Rights


 
© Vse pravice pridržane EU PIKA | MFDPŠ - tovarna idej