Partnerji

Institucionalni partnerji projekta EU+PIK@

 

Evropska hiša Maribor

Moodle Slovenija  

MRKSI

Šola za ravnatelje

Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Celje

 

 

Osnovne šole, ki so preliminarno potrdile sodelovanje

 1. Prva osnovna šola Žalec
 2. Osnovna šola Cirila Kosmača Piran
 3. Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece
 4. Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica
 5. Osnovna šola Frana Roša Celje
 6. Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
 7. Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
 8. I. Osnovna šola Rogaška Slatina
 9. Osnovna šola Tržič
 10. III. Osnovna šola Celje
 11. Osnovna šola 8. talcev Logatec
 12. Osnovna šola ob Dravinji
 13. Osnovna šola Lava Celje
 14. II. Osnovna šola Celje
 15. Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu

 

Srednje šole, ki so preliminarno potrdile sodelovanje

 1. Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
 2. Gimnazija Jesenice
 3. Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
 4. Dvojezična srednja šola Lendava
 5. Srednja zdravstvena šola Ljubljana
 6. Ekonomska šola Celje, gimnazija in strokovna šola 
 7. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
 8. Šolski center Maribor - Srednja lesarska šola Maribor
 9. BIC Ljubljana - Živilska šola
 10. Gimnazija Antonio Sema Piran
 11. Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

 
© Vse pravice pridržane EU PIKA | MFDPŠ - tovarna idej