Osnovne informacije

Projekt EU+PIK@ (EU + Podjetnost, Iniciativnost, Kreativnost) je enoletni projekt, ki ga izvaja Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) in je sofinanciran s strani Evropske komisije v okviru projektov Jean Monnet, ki spodbuja izobraževanje in vseživljenjsko učenje o tematikah evropskih integracij na šolah, izobraževanje učiteljev ter ozaveščanje javnosti o vsebinah, povezanih z Evropsko unijo. V okviru projekta EU+PIK@ bo v letu 2013/2014  potekalo več različnih aktivnosti  za različne ciljne skupine (tridnevni kamp za srednješolce, delavnice za osnovnošolce, izobraževanje za učitelje, okrogle mize, tematske delavnice za študente in splošno javnost).

 

Številka projekta EU+PIK@:  542642-LLP-1-2013-1-SI-AJM-ICS

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

 

Project EU+PIK@ (EU + Entrepreneurship, Initiative, Creativity) is a one-year project carried out by the International School for Social and Business Studies (ISSBS) and is co-financed by the European Commission within the framework of the Jean Monnet programmes, which promotes education and Lifelong learning on the topics of European integration in schools, teachers training and raising public awareness on the issues related to the European Union. During the life cycle of the project EU+PIK@ in the year 2013/2014, several different activities will be held for various target groups (three-day camp for high school students, workshops for primary school pupils, teachers training, roundtables, thematic workshops for students and the general public). 

 

Project number EU+Entrepreneurship, Iniciative, Creativity: 542642-LLP-1-2013-1-SI-AJM-ICS

 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

 

BROŠURA

 

MFDPŠ Jean Monnet programi:

 

 


 
© Vse pravice pridržane EU PIKA | MFDPŠ - tovarna idej